gegevens

Registraties:
Kamer van Koophandel: 60384093
Architectenregister: 1.090115.041
Bond van Nederlandse Architecten: 19256
©D.W.DEWITTE2017
COPYRIGHT:
D.W. DE WITTE onderschrijft het delen van kennis.
Onderdelen van deze websites mogen gebruikt worden onder de volgende restricties:
  • Alleen wanneer dit bijdraagt aan een betere samenleving;
  • Alleen voor niet commerciële activiteiten;
  • Bij het vooraf informeren van D.W.DE WITTE
  • Altijd toepassen van bronvermelding
Al ander gebruik zal gezien worden als inbreuk op het copyright van D.W.DE WITTE. Bij onduidelijkheden wordt gevraagd contact op te nemen.
DISCLAIMER:
De website van D.W. DE WITTE is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid en/of actualiteit van de informatie. D.W. DE WITTE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebruik daarvan, in welke vorm ook. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Op alle diensten van D.W. DE WITTE is de DNR van toepassing. Hieronder vind u een digitale versie.